Shuffleboardsand fast game
Produktet inneholder partikler fra nøtter.